ארון בגומחה בגבול מגרש

מיקום הגומחה

גישה חופשית לחזית הארון משטח ציבורי

דלת: ניתן לסגור את הגומחה בדלת מחומר בלתי דליק, אך ללא נעילה!

בגבול המגרש ללא חריגה לשטח ציבורי

מערכות מנייה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38