ארון בגומחה בגבול מגרש

הקמת גומחה

באחריות הצרכן ע"פ מפרט חברת החשמל ובהתאם לגודל החיבור

יציקת בטון או הצבת גומחה מוכנה

מערכות מנייה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38