מערכות מנייה

מערכות מנייה

1

מערכות מנייה

2

סוגי ארונות מנייה

3

בסיס הארון

4

מיקום ותשתית הארון

5

איפוס וחיבור הארקה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

ארון בגומחה בגבול מגרש

הקמת גומחה

באחריות הצרכן ע"פ מפרט חברת החשמל ובהתאם לגודל החיבור

יציקת בטון או הצבת גומחה מוכנה

ארון בגומחה בגבול מגרש

הקמת גומחה

באחריות הצרכן ע"פ מפרט חברת החשמל ובהתאם לגודל החיבור

יציקת בטון או הצבת גומחה מוכנה