מערכות מנייה

מערכות מנייה

1

מערכות מנייה

2

סוגי ארונות מנייה

3

בסיס הארון

4

ארון בגומחה בגבול מגרש

6

איפוס וחיבור הארקה

5

ארון בחדר חשמל במבנה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

ארון בגומחה בגבול מגרש

גובה מפגש עם הקרקע

גובה מפני המדרכה ("צוקל"): 10 ס"מ

ארון בגומחה בגבול מגרש

גובה מפגש עם הקרקע

גובה מפני המדרכה ("צוקל"): 10 ס"מ