ארון בגומחה בגבול מגרש

מנתק

יש לחפות את הצנרת בתעלות פח

מערכות מנייה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38