ארון בגומחה בגבול מגרש

מנתק

יש להתקין צנרת מתחתית הגומחה למנתק, עבור כבלי היציאה לצרכן

מערכות מנייה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38