מערכות מנייה

מערכות מנייה

1

מערכות מנייה

2

סוגי ארונות מנייה

3

בסיס הארון

4

מיקום ותשתית הארון

5

איפוס וחיבור הארקה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

ארון בגומחה בגבול מגרש

מנתק

יש להתקין צנרת מתחתית הגומחה למנתק, עבור כבלי היציאה לצרכן

ארון בגומחה בגבול מגרש

מנתק

יש להתקין צנרת מתחתית הגומחה למנתק, עבור כבלי היציאה לצרכן