מערכות מנייה

מערכות מנייה

1

מערכות מנייה

2

סוגי ארונות מנייה

3

בסיס הארון

4

ארון בגומחה בגבול מגרש

6

איפוס וחיבור הארקה

5

ארון בחדר חשמל במבנה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

ארון בגומחה בגבול מגרש

מנתק

מתאים לגודל החיבור

בעל כושר ניתוק בעומס

בגב הגומחה, בשטח פרטי

בקופסה מבודדת ואטומה למים

ארון בגומחה בגבול מגרש

מנתק

מתאים לגודל החיבור

בעל כושר ניתוק בעומס

בגב הגומחה, בשטח פרטי

בקופסה מבודדת ואטומה למים