ארון בגומחה בגבול מגרש

מנתק

בעל כושר ניתוק בעומס

בגב הגומחה, בשטח פרטי

מתאים לגודל החיבור

בקופסה מבודדת ואטומה למים

מערכות מנייה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38