הנישה

כבלי ההזנה יגיעו בקו ישר למרכז ארון האבטחה

התקנת מונים בקומות

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38