התקנת מונים בקומות

התקנת מונים בקומות

1

התקנת מונים בקומות

2

חיבור לבניין

3

קומת כניסה

4

פיר כבלים

5

נישת מונים קומתית

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

הנישה

גובה: 240 ס"מ

עומק: 50 ס"מ

דפנות, תקרה, רצפה וקירות פנימיים: בטון בעובי 10 ס"מ לפחות

הנישה

גובה: 240 ס"מ

עומק: 50 ס"מ

דפנות, תקרה, רצפה וקירות פנימיים: בטון בעובי 10 ס"מ לפחות