הנישה

גובה: 240 ס"מ

עומק: 50 ס"מ

דפנות, תקרה, רצפה וקירות פנימיים: בטון בעובי 10 ס"מ לפחות

התקנת מונים בקומות

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38