התקנת מונים בקומות

התקנת מונים בקומות

1

התקנת מונים בקומות

2

חיבור לבניין

3

קומת כניסה

4

פיר כבלים

5

נישת מונים קומתית

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

הנישה

פיר הכבלים, ארון אבטחה ראשית ומונה ציבורי ימוקמו בנישה אחת

ארון האבטחה ימוקם בין פיר הכבלים למונה הציבורי

הנישה

פיר הכבלים, ארון אבטחה ראשית ומונה ציבורי ימוקמו בנישה אחת

ארון האבטחה ימוקם בין פיר הכבלים למונה הציבורי