התקנת מונים בקומות

התקנת מונים בקומות

1

התקנת מונים בקומות

2

חיבור לבניין

3

קומת כניסה

4

פיר כבלים

5

נישת מונים קומתית

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

הנישה

בגרעין הבניין, בלובי קומת כניסה


(אם לא ניתן, בקומה 1-)

הנישה

בגרעין הבניין, בלובי קומת כניסה


(אם לא ניתן, בקומה 1-)