צמודי קרקע

צמודי קרקע

1

גודל החיבור

2

סוג ארון המונים

3

מיקום ארון המונים

4

חזית הארון

6

גומחה לארון

7

חיבור ללוח החשמל

8

חיבור המבנה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

גומחה לארון

גומחה מוכנה

שמירה על יציבות הגומחה

במהלך העבודות עד לחיבור

לרשת: רצוי למלא את תחתיתה

במילוי זמני של חול או אדמה

המילוי לא יכלול יציקת

בטון, מוטות ברזל וכד'!

גומחה לארון

גומחה מוכנה

שמירה על יציבות הגומחה במהלך העבודות עד לחיבור לרשת: רצוי

למלא את תחתיתה במילוי זמני של

חול או אדמה


המילוי לא יכלול יציקת בטון, מוטות

ברזל וכד'!