התקנת מונים בקומות

התקנת מונים בקומות

1

התקנת מונים בקומות

2

חיבור לבניין

3

קומת כניסה

4

פיר כבלים

5

נישת מונים קומתית

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

ארון אבטחה ראשית

תושבת הארון תונח ישירות על קרקעית הבטון

אין להניח בתחתית הנישה ריצוף או מילוי!

ארון אבטחה ראשית

תושבת הארון תונח ישירות על קרקעית הבטון

אין להניח בתחתית הנישה ריצוף או מילוי!