ריכוז מונים

ריכוז מונים

1

איך מתחברים לבניין?

2

תשתית החיבור למבנה

3

הנישה: מיקום ומידות

4

סידור הארונות

5

המונה הציבורי

6

חיבורי הארונות

7

התקנת הארון והבסיס

8

דלתות הנישה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

התקנת הארון והבסיס

הארון יותקן על מסגרת מתכת

המסופקת ע"י חברת החשמל

מידות מסגרת הבסיס:

34x115 ס"מ

המסגרת מונחת על בסיס בטון 

("אמבטיה") שאותו בונה הקבלן, 

למניעת חדירת מים לארון

מידות הבסיס (חיצוני):

50x45x120 ס"מ

עובי הדפנות:

10 ס"מ

34 ס"מ

115 ס"מ

בסיס

50 ס"מ

120 ס"מ

45 ס"מ

10 ס"מ

התקנת הארון והבסיס


הארון יותקן על מסגרת מתכת

המסופקת ע"י חברת החשמל

המסגרת מונחת על בסיס בטון 

("אמבטיה") שאותו בונה הקבלן, 

למניעת חדירת מים לארון

מידות הבסיס (חיצוני):

50x45x120 ס"מ

מידות מסגרת הבסיס:

34x115 ס"מ

עובי הדפנות:

10 ס"מ

34 ס"מ

115 ס"מ

בסיס

50 ס"מ

120 ס"מ

45 ס"מ

10 ס"מ