התקנת מונים בקומות

התקנת מונים בקומות

1

התקנת מונים בקומות

2

חיבור לבניין

3

קומת כניסה

4

פיר כבלים

5

נישת מונים קומתית

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

התקנת מונים בקומות

פיזור או ריכוז מונים בקומה?

השיטה הנפוצה והמועדפת במבנים רבי קומות היא ריכוז מונים בקומה

מתכנן חברת החשמל ויועץ החשמל יקבעו את מיקום המונים בשלבי התכנון המוקדמים

המידע בפרק זה מתייחס לריכוז מונים בקומה

המידע בפרק זה מתייחס לריכוז מונים בקומה

פיזור מונים

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

פיזור או ריכוז מונים בקומה?

השיטה הנפוצה והמועדפת במבנים רבי קומות היא ריכוז מונים בקומה

מתכנן חברת החשמל ויועץ החשמל יקבעו את מיקום המונים בשלבי התכנון המוקדמים

המידע בפרק זה מתייחס לריכוז מונים בקומה

המידע בפרק זה מתייחס לריכוז מונים בקומה

ריכוז מונים

פיזור מונים