ריכוז מונים

פיזור מונים

התקנת מונים בקומות

פיזור או ריכוז מונים בקומה?

השיטה הנפוצה והמועדפת במבנים רבי קומות היא ריכוז מונים בקומה

מתכנן חברת החשמל ויועץ החשמל יקבעו את מיקום המונים בשלבי התכנון המוקדמים

המידע בפרק זה מתייחס לריכוז מונים בקומה

המידע בפרק זה מתייחס לריכוז מונים בקומה

התקנת מונים בקומות

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38