1

הנישה

2

ארון אבטחה ראשית

3

מונה ציבורי

קומת כניסה

התקנת מונים בקומות

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38