התקנת מונים בקומות

התקנת מונים בקומות

1

התקנת מונים בקומות

2

חיבור לבניין

3

קומת כניסה

4

פיר כבלים

5

נישת מונים קומתית

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

נישת מונים קומתית

בסיס לארון מונים

הארון יוצב על מסגרת מתכת המחוברת לבסיס בטון ("אמבטיה")

גודל הבסיס והמסגרת בהתאם למספר המונים

גודל הבסיס יותאם לרוחב הנישה ולא לרוחב המסגרת!

נישת מונים קומתית

בסיס לארון מונים

הארון יוצב על מסגרת מתכת המחוברת לבסיס בטון ("אמבטיה")

גודל הבסיס והמסגרת בהתאם למספר המונים

גודל הבסיס יותאם לרוחב הנישה ולא לרוחב המסגרת!