נישת מונים קומתית

בסיס לארון מונים

הארון יוצב על מסגרת מתכת המחוברת לבסיס בטון ("אמבטיה")

גודל הבסיס והמסגרת בהתאם למספר המונים

גודל הבסיס יותאם לרוחב הנישה ולא לרוחב המסגרת!

התקנת מונים בקומות

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38