נישת מונים קומתית

"סינר"

אם קיימת הנמכת תקרה (תקרת גבס וכד') יש להתקין "סינר" בטון עד לגובה דלת הנישה

התקנת מונים בקומות

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38