התקנת מונים בקומות

התקנת מונים בקומות

1

התקנת מונים בקומות

2

חיבור לבניין

3

קומת כניסה

4

פיר כבלים

5

נישת מונים קומתית

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

נישת מונים קומתית

המונים יזינו רק את הקומה בה הם מותקנים

מספור כבלי היציאה בכל קומה יתחיל משמאל

נישת מונים קומתית

המונים יזינו רק את הקומה בה הם מותקנים

מספור כבלי היציאה בכל קומה יתחיל משמאל