התקנת מונים בקומות

התקנת מונים בקומות

1

התקנת מונים בקומות

2

חיבור לבניין

3

קומת כניסה

4

פיר כבלים

5

נישת מונים קומתית

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

נישת מונים קומתית

גובה: 240 ס"מ

עומק: 45 ס"מ

רוחב: 4 מונים - 90 ס"מ

רוחב: 6 מונים - 90 ס"מ

רוחב: 9 מונים - 145 ס"מ

נישת מונים קומתית

גובה: 240 ס"מ

עומק: 45 ס"מ

רוחב: 4 מונים - 90 ס"מ

רוחב: 6 מונים - 90 ס"מ

רוחב: 9 מונים - 145 ס"מ