התקנת מונים בקומות

התקנת מונים בקומות

1

התקנת מונים בקומות

2

חיבור לבניין

3

קומת כניסה

4

פיר כבלים

5

נישת מונים קומתית

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

נישת מונים קומתית

צמודה לקיר פיר המעלית או חדר המדרגות

דפנות, תקרה, רצפה וקירות פנימיים: בטון בעובי 10 ס"מ לפחות

אין להניח בתחתית הנישה ריצוף או מילוי!

נישת מונים קומתית

צמודה לקיר פיר המעלית או חדר המדרגות

דפנות, תקרה, רצפה וקירות פנימיים: בטון בעובי 10 ס"מ לפחות

אין להניח בתחתית הנישה ריצוף או מילוי!