נישת מונים קומתית

צמודה לקיר פיר המעלית או חדר המדרגות

דפנות, תקרה, רצפה וקירות פנימיים: בטון בעובי 10 ס"מ לפחות

אין להניח בתחתית הנישה ריצוף או מילוי!

התקנת מונים בקומות

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38