תמ"א 38

תמ"א 38

1

דרישות מיועץ חשמל

2

הזמנות

3

מספר בניינים על מגרש אחד

4

המרת חיבור עילי

5

חיבור זמני לבנייה

6

חיבור זמני למנוף

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

המרת חיבור עילי

העברה למיקום סופי

חיבורים ומונים קיימים:

העברה למיקום סופי (ריכוז

מונים / התקנת מונים בקומות)

הזנה: הנחת כבלים בחתך

מתאים בתוואי תת-קרקעי סופי 

ריכוז מונים

המרת חיבור עילי

העברה למיקום סופי

חיבורים ומונים קיימים: העברה

 למיקום סופי (ריכוז מונים / התקנת

מונים בקומות)


הזנה: הנחת כבלים בחתך מתאים

 בתוואי תת-קרקעי סופי 


ריכוז מונים