תעריפי רשת

תעריפי רשת

1

רשות החשמל

2

חיבורים לרשת ההספקה - מתח נמוך

3

חיבורים לרשת החלוקה - מתח גבוה

4

חיבורים לרשת ההולכה - מתח עליון

5

עבודות על חשבון אחרים (עע"א)

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

חיבורים לרשת ההספקה - מתח נמוך

חיבורים לרשת ההספקה - מתח נמוך