חיבור לבניין

צנרת הזנה

לפחות 3 צינורות הזנה "6


מספר הצינורות: מספר כבלי ההזנה + אחד

צינור תקשורת 50 מ"מ המתחבר לארון תקשורת

כל הצנרת: PVC קשיח תקני עם חוט משיכה

התקנת מונים בקומות

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38