חיבור לבניין

צנרת הזנה

צנרת בקו ישר ובמפלס אחדאם נדרש מעבר במספר מפלסים:

פיר תקני עם נעילת חברת החשמל,

רדיוס כיפוף תקני

התקנת מונים בקומות

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38