התקנת מונים בקומות

התקנת מונים בקומות

1

התקנת מונים בקומות

2

חיבור לבניין

3

קומת כניסה

4

פיר כבלים

5

נישת מונים קומתית

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

חיבור לבניין

צנרת הזנה

צנרת בקו ישר ובמפלס אחדאם נדרש מעבר במספר מפלסים:

פיר תקני עם נעילת חברת החשמל,

רדיוס כיפוף תקני

חיבור לבניין

צנרת הזנה

צנרת בקו ישר ובמפלס אחד


אם נדרש מעבר במספר מפלסים:

פיר תקני עם נעילת חברת החשמל,

רדיוס כיפוף תקני