התקנת מונים בקומות

התקנת מונים בקומות

1

התקנת מונים בקומות

2

חיבור לבניין

3

קומת כניסה

4

פיר כבלים

5

נישת מונים קומתית

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

מגיעה מגבול המגרש

מגיעה מגבול המגרש

מונחת בעומק של 1 מ' מתחת למפלס המדרכה

עוברת רק מתחת לשטחים ציבוריים


(לא מתחת לגינה פרטית או קיר חיצוני!)

חיבור לבניין

צנרת הזנה

חיבור לבניין

צנרת הזנה

מגיעה מגבול המגרש

מגיעה מגבול המגרש

מונחת בעומק של 1 מ' מתחת למפלס המדרכה

עוברת רק מתחת לשטחים ציבוריים


(לא מתחת לגינה פרטית או קיר חיצוני!)