חיבור לבניין

צנרת הזנה

המידע במדריך עוסק בהזנה חיצונית

אם נדרשת הקמת תחט"פ, יש לפנות לחברת החשמל

התקנת מונים בקומות

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38