טעינת רכב חשמלי

טעינת רכב חשמלי

1

רכב חשמלי בישראל

2

אפשרויות טעינה 

3

זינת עמדות טעינה

4

התקנת מערכת טעינה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

זינת עמדות טעינה

בתים משותפים (בנייה רוויה)

זינה מהלוח הדירתי

ניתן להזין מהלוח הדירתי עמדת טעינה (מצב פעולה 3), או בית תקע לטעינה (מצב פעולה 2), המותקנים בחנייה שבבעלות הלקוח

ההתקנה תבוצע בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק החשמל ותקנותיו והנחיות מינהל החשמל בנושׂא, ובהתאם לכללי המקצוע הטובים

מתאים, בין היתר, למבנים חדשים בהם הוכנה תשתית חשמל מהלוחות הדירתיים ועד לעמדות טעינה / בתי התקע לטעינה

זינת עמדות טעינה

בתים משותפים (בנייה רוויה)

זינה מהלוח הדירתי

ההתקנה תבוצע בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק החשמל ותקנותיו והנחיות מינהל החשמל בנושׂא, ובהתאם לכללי המקצוע הטובים

מתאים, בין היתר, למבנים חדשים בהם הוכנה תשתית חשמל מהלוחות הדירתיים ועד לעמדות טעינה / בתי התקע לטעינה


ניתן להזין מהלוח הדירתי עמדת טעינה (מצב פעולה 3), או בית תקע לטעינה (מצב פעולה 2), המותקנים בחנייה שבבעלות הלקוח