טעינת רכב חשמלי

טעינת רכב חשמלי

1

רכב חשמלי בישראל

2

אפשרויות טעינה 

3

זינת עמדות טעינה

4

התקנת מערכת טעינה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

זינת עמדות טעינה

בתים משותפים (בנייה רוויה)

זינה מחיבור ייעודי לכל עמדת טעינה – במבנים הכוללים לא יותר מ־12 מקומות חנייה

כל דייר רשאי להזמין חיבור ייעודי לזינה של עמדת טעינה / בית תקע לטעינת רכב חשמלי במצב פעולה 2 המותקנים בחנייה שבבעלותו

החיבורים יהיו מארון ריכוז מונים, שמיקומו ייקבע במסגרת התיאום הטכני

זינת עמדות טעינה

בתים משותפים (בנייה רוויה)

כל דייר רשאי להזמין חיבור ייעודי לזינה של עמדת טעינה / בית תקע לטעינת רכב חשמלי במצב פעולה 2 המותקנים בחנייה שבבעלותו

החיבורים יהיו מארון ריכוז מונים, שמיקומו ייקבע במסגרת התיאום הטכני

זינה מחיבור ייעודי לכל עמדת טעינה – במבנים הכוללים לא יותר מ־12 מקומות חנייה