ריכוז מונים

ריכוז מונים

1

איך מתחברים לבניין?

2

תשתית החיבור למבנה

3

הנישה: מיקום ומידות

4

סידור הארונות

5

המונה הציבורי

6

חיבורי הארונות

7

התקנת הארון והבסיס

8

דלתות הנישה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

חיבורי הארונות

כבלי הזנה לדירות:

יותקנו משמאל לימין

וימוספרו בהתאם

1-12

13-24

25-36

ציבורי

חיבורי הארונות


כבלי הזנה לדירות:

יותקנו משמאל לימין

וימוספרו בהתאם

1-12

13-24

25-36

ציבורי