ארון בחדר חשמל במבנה

תשתית הזנה

צנרת "6 PVC קשיח תקני, עם חוט משיכה

מערכות מנייה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38