ארון בחדר חשמל במבנה

תשתית הזנה

מונחת בקו ישר ובמפלס אחד

אם נדרש מעבר במספר מפלסים: פיר תקני עם נעילת חברת החשמל, רדיוס כיפוף תקני

צנרת מגיעה מגבול המגרש ומונחת בעומק של 1 מ' מתחת למפלס המדרכה

צנרת מגיעה מגבול המגרש ומונחת בעומק של 1 מ' מתחת למפלס המדרכה

עוברת רק מתחת לשטחים ציבוריים

מערכות מנייה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38