פיר כבלים

מעבר בין הקומות: פתחי כבלים בקוטר "4

לאחר העברת הכבלים ע"י חברת החשמל, יש לחסום את הפתחים בין הקומות למניעת התפשטות אש

התקנת מונים בקומות

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38