פיר כבלים

יתוכנן על פי מפרט חברת החשמל ובתיאום עם מתכנן חברת החשמל, בהתאם למספר הכבלים, מספר מונים בקומה, גודל ארון אבטחה

התקנת מונים בקומות

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38