התקנת מונים בקומות

התקנת מונים בקומות

1

התקנת מונים בקומות

2

חיבור לבניין

3

קומת כניסה

4

פיר כבלים

5

נישת מונים קומתית

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

פיר כבלים

יתוכנן על פי מפרט חברת החשמל ובתיאום עם מתכנן חברת החשמל, בהתאם למספר הכבלים, מספר מונים בקומה, גודל ארון אבטחה

פיר כבלים

יתוכנן על פי מפרט חברת החשמל ובתיאום עם מתכנן חברת החשמל, בהתאם למספר הכבלים, מספר מונים בקומה, גודל ארון אבטחה