1

ארון בגומחה בגבול מגרש

2

ארון בחדר חשמל במבנה

(אם לא ניתן למקם בגבול המגרש)

מיקום ותשתית הארון

מערכות מנייה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38