בסיס הארון

הארון יותקן על מסגרת מתכת

המסופקת ע"י חברת החשמל ומחוברת לבסיס בטון ("אמבטיה")


מערכות מנייה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38