ריכוז מונים

ריכוז מונים

1

איך מתחברים לבניין?

2

תשתית החיבור למבנה

3

הנישה: מיקום ומידות

4

סידור הארונות

5

המונה הציבורי

6

חיבורי הארונות

7

התקנת הארון והבסיס

8

דלתות הנישה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

סידור הארונות

בשורה רציפה ללא רווחים

בשורה ישרה ולא בזווית

סידור הארונות


בשורה רציפה ללא רווחים

בשורה ישרה ולא בזווית