ריכוז מונים

ריכוז מונים

1

איך מתחברים לבניין?

2

תשתית החיבור למבנה

3

הנישה: מיקום ומידות

4

סידור הארונות

5

המונה הציבורי

6

חיבורי הארונות

7

התקנת הארון והבסיס

8

דלתות הנישה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

סידור הארונות

חיבור כבל הזנה לארון השמאלי

אין להעביר בנישה צנרת

מאף סוג, למעט צנרת חשמל

ביוב

מים

תקשורת

כבל הזנה

2x6

ביוב

מים

תקשורת

סידור הארונות


חיבור כבל הזנה לארון השמאלי

אין להעביר בנישה צנרת

מאף סוג, למעט צנרת חשמל

ביוב

מים

תקשורת

כבל הזנה

2x6

ביוב

מים

תקשורת