1

מבנה צמוד קרקע

2

בתים משותפים (בנייה רוויה)

3

מקום ציבורי

זינת עמדות טעינה

טעינת רכב חשמלי

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38